Strona Jednostek Organizacyjnych: www.kalety.pl
 > Ogłoszenia
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE 
Zarządzenie Nr 3/2019
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506), w związku z art. 11, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) zarządzam, co następuje:


§ 1.
Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Kaletach, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia ww. naboru w składzie:

Małgorzata Mazur – przewodniczący komisji
Joanna Ptak – członek komisji
Justyna Kalinowska – członek komisji

§ 3.
Komisja Rekrutacyjna przeprowadza nabór zgodnie z zarządzeniem nr 2/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kaletach z dnia 3.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin naboru.pdf

Zarzadzenie dyrektora CUW.pdf

 

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-23 11:08:49 | Data modyfikacji: 2019-05-23 11:20:05.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
księgowej w Centrum Usług Wspólnych w Kaletach 
Informacja o wyniku naboru w Centrum Usług Wspólnych w Kaletach,
ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety

na stanowisko : księgowa Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz placówek oświatowych

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko księgowej została wybrana
Pani Joanna Żurek, zamieszkała w Kaletach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wszystkie wymagania stawiane na stanowisku, którego dotyczył nabór.
Posiada odpowiednie wykształcenie i staż pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała rzeczowych i wyczerpujących odpowiedzi, potwierdzając swoją wiedzę i predyspozycje do podjęcia pracy na stanowisku księgowej. 

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:39:50.
Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:39:50
Opublikowane przez: Admin BIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kalety
Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Kierownik Jednostki
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (34) 352-76-30
Fax: (34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl